Home » Posts tagged 'API'

Tag Archives: API

SSB’s API for å laste ned Bensin- og Dieseldata

SSB har nå annonsert at de legger hele sin statistikkbank åpen via API. La oss prøve dette ved å laste ned salg og prisdata på bensin og diesel.

Laster ned nødvendige R pakker:

Vi starter med Tabell: 03687: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall.

plot of chunk unnamed-chunk-2

plot of chunk unnamed-chunk-2

Deretter laster vi ned Tabell: 09654: Priser på drivstoff (kr per liter).

plot of chunk unnamed-chunk-3

plot of chunk unnamed-chunk-3

La oss kjapt se på om det er sesong og trend i salgsdataene til bensin, diesel og aggregert salg.

plot of chunk unnamed-chunk-4

plot of chunk unnamed-chunk-4

plot of chunk unnamed-chunk-4

Vi ser at sesongmønsteret til bensin og diesel ikke er helt sammenfallende.

plot of chunk unnamed-chunk-5

 17,506 total views