Home » Uncategorized » SSB’s API for å laste ned Bensin- og Dieseldata

SSB’s API for å laste ned Bensin- og Dieseldata

SSB har nå annonsert at de legger hele sin statistikkbank åpen via API. La oss prøve dette ved å laste ned salg og prisdata på bensin og diesel.

Laster ned nødvendige R pakker:

Vi starter med Tabell: 03687: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall.

plot of chunk unnamed-chunk-2

plot of chunk unnamed-chunk-2

Deretter laster vi ned Tabell: 09654: Priser på drivstoff (kr per liter).

plot of chunk unnamed-chunk-3

plot of chunk unnamed-chunk-3

La oss kjapt se på om det er sesong og trend i salgsdataene til bensin, diesel og aggregert salg.

plot of chunk unnamed-chunk-4

plot of chunk unnamed-chunk-4

plot of chunk unnamed-chunk-4

Vi ser at sesongmønsteret til bensin og diesel ikke er helt sammenfallende.

plot of chunk unnamed-chunk-5

 17,672 total views,  5 views today


1 Comment

 1. Fint eksempel!
  I spørringen på “tid” kunne en brukt filteret “all” med verdien “*” i stedet. Da ville figuren oppdatert seg selv med nye månedstall, etter hvert som SSB publiserer dem.

  {
  “code”: “Tid”,
  “selection”: {
  “filter”: “all”,
  “values”: [“*”]
  } }

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *